Can Lleter

Carretera de Corts, 9
17844 Cornellà del Terri
Tel. 646 391 789
canlleter@canlleter.cat